Tom PA0TRR SK

IN MEMORIAM TOM RIJKMANS   PA0TRR

 

Vandaag 26 November 2021 bereikte ons het bericht dat Tom in zijn slaap op 84 jarige leeftijd is overleden. Hoewel zijn gezondheid  achteruit ging komt dit toch altijd weer onverwacht. Tom kwam veel bij mij thuis en ik bij hem en omdat we dicht bij elkaar woonden , ook elke avond wel een lokaal qso op twee meter . Ook veel bouwen en spullen lenen bij elkaar Tom was een echte knutselaar en ging net zolang door tot het werkte.  Als er voor de afdeling iets gedaan diende te worden was hij meestal wel van de partij , het maken van qso,s was niet zozeer zijn ding en dit hield hij dan ook meestal erg kort. 

De laatste jaren liepen allemaal niet zoals gewenst, privé omstandigheden en gezondheid speelden daarin een belangrijke rol en ook twee maal moeten verhuizen en geen mogelijkheid meer hebben om te hobbyen deed hem geen goed . Ook de corona perikelen hebben er toe bij gedragen dat de kontakten met menigeen minder werden . Tot overmaat van ramp kreeg Tom vorig jaar ook nog een herseninfarct waardoor auto rijden er ook niet meer in zat . 

Jaren lang is Tom de afslager geweest op de verkoop avonden bij onze afdeling waar velen wel iets gekocht hebben wat niet de bedoeling was maar Tom vond dat ze dat maar moesten kopen hetgeen met de nodige hilariteit gepaard ging . Kortom er is weer een echte amateur overleden  Tom de afdeling zal jou missen.

Wij wensen zijn familie vrienden bekenden dan ook alle sterkte toe met dit verlies.

Namens het bestuur en de afdeling Apeldoorn A-05 

Gert Uijttenboogaart PA5TS Secretaris.