Ook binnen onze afdeling wordt er mee gedaan aan de VERON afdelingscompetitie.

Doelstelling:

Het stimuleren van de deelname aan HF-contesten (160 t/m 10 meter). Insturen van een log naar de organisator van de contest is niet verplicht (wordt echter wel vaak op prijs gesteld). Voor deelname aan de afdelingscompetitie is het doorgeven van het aantal gemaakte verbindingen voldoende.

Termijn:

De competitie in 2020 loopt van 1 januari tot medio december. De laatste dag dat u de score kunt invoeren is de dinsdag na het tweede weekend van december, namelijk 15 december 2020. Contesten welke plaatsvinden in de periode van 16 t/m 31 december tellen NIET mee voor de afdelingscompetitie.

Deelnemers:

single-operators (SO):

U doet mee voor de afdeling waar u volgende de VERON administratie lid van bent. Het is ook toegestaan om als single-operator mee te doen wanneer u gebruik maakt van een clubcall of (tijdelijke) speciale call.

multi-operators (MO):

Het afdelingsstation mag ook als multi-operator station aan de competitie mee doen. Andere club- (multi-operator) stations mogen ook inzenden, mits alle operators lid zijn van de afdeling waarvoor de punten geclaimd worden.

Speciale calls en clubcalls anders dan het afdelingsstation (PI4APD):

Single operators mogen per contest slechts gebruik maken van een enkele call en dus niet ook  nog eens met een speciale call of andere clubcall aan dezelfde contest meedoen. Dit omdat niet iedereen de beschikking heeft van zo’n call buiten het “reguliere” afdelingsstation (PI4APD).

Opmerking:

Verbindingen gemaakt tijdens een (tijdelijk) verblijf in het buitenland tellen niet mee, dit om de omstandigheden voor alle deelnemers zo veel mogelijk gelijk te houden.

Puntentelling:

Minder dan 101 verbindingen (QSO’s) geldt 1 punt per 25 verbindingen. Vanaf 101 QSO’s krijgt u 1 punt extra voor elke 50 QSO’s.

Overzicht:

  • 00-25 QSO’s = 0 punten
  • 25-49 QSO’s = 1 punt
  • 50-74 QSO’s = 2 punten
  • 75-99 QSO’s = 3 punten
  • 100-149 QSO’s = 4 punten
  • 150-199 QSO’s = 5 punten etc.

 

Hier kunt u direct uw score doorgeven:

http://www.veron-afdelingscompetitie.nl/