Activiteiten is bedoeld voor afdelingsleden die individueel iets gebouwd hebben dat connecties heeft met onze hobby. Maar vossenjachten  is ook een activiteit of iets ondernemen met de jeugd. Ook cursussen of een evenement bezoeken is een activiteit.

Mochten er  amateurs zijn die het ook leuk vinden om dat te publiceren laat het dan weten!

Maak wat foto’s en een kort verslagje dan komt het op de site van regio 05!

Als start heb ik mijzelf erop gezet.

Het geeft altijd onderling discussie en kennisoverdracht.

Hans PA7HPH

Trafo vervangen

PA7HPH in 1964 Hobbyclub Dordrecht