De afdeling heeft haar bijeenkomst elke derde vrijdag avond van de maand in het clubhuis van de
handbalvereniging C.V.O. aan de Zichtstede 18 ,8171 NB te Vaassen .

Op vrijdag 20 Januari hebben wij weer de HH vergadering en de bestuursverkiezingen wie er
aftredend zijn en herkiesbaar zult u via de mail op tijd horen . Deze avond is alleen voor leden van
onze afdeling . U hoort op deze avond het reilen en zeilen van de afdeling .

De aanvang is om 20.00 uur . De zaal is open vanaf 19.30 uur.
Uiteraard is de QSL manager aanwezig voor het van de inleveren en uitgeven van de QSL kaarten
De afdeling Apeldoorn ziet u graag , u bent van harte welkom.

Het afdelingsbestuur VERON afdeling Apeldoorn

73,

Kijkt u ook nog eens naar de vernieuwde website van de VERON http://www.veron.nl . Bij A-05 kunt u het afdeling nieuws lezen en foto’s bekijken van de laatste activiteiten .
Blijf gezond .

http://a05.veron.nl/