Op vrijdag 15 januari 2021 hebben we onze eerste (online) afdelingsbijeenkomst in het nieuwe jaar. Gezien de COVID-19 maatregelen zal deze geplande huishoudelijke vergadering online plaats vinden.

Met deze onderstaande link kunt u zich vrijdag tussen 19:30 en 20:00 uur dan aanmelden.

https://meet.google.com/ten-wnki-zhd

Belangrijke agendapunten zijn o.a. dan het jaarverslag van de secretaris, het financieel verslag van de penningmeester, het verslag van de kascontrole commissie, de verkiezing van de nieuwe kascontrole commissie, de verslagen van de QSL manager en de diverse andere commissies. De agenda voor deze vergadering is hier te downloaden: agenda 2021

Daarnaast moet er op deze avond een bestuursverkiezing plaats vinden:

–          Guido, PE1MHY is reglementair aftredend en herkiesbaar

Eventuele kandidaten kunnen zich opgeven tot een 1/2 uur voor de huishoudelijke vergadering bij de secretaris, per e-mail (a05@veron.nl). Reden genoeg dus om aanwezig te zijn en uw stem te laten horen. De huishoudelijke vergadering is uitsluitend toegankelijk voor de leden van de VERON afdeling Apeldoorn.

73,

Het afdelingsbestuur VERON afdeling Apeldoorn

http://a05.veron.nl/