Komende vrijdag hebben wij wederom onze inmeld-ronde op PI3APD (145,725 Mhz – CTCSS: 77 Hz). Een ieder is welkom en kan zich dan inmelden bij de ronde leider van ons clubstation.

Heeft u iets te melden of wilt u gewoon meeluisteren, alles kan! We stellen het op prijs als u zich even meldt voor de presentielijst bij de ronde leider van PI4APD.

De ronde begint a.s. vrijdag om 20 uur. De luisteramateurs kunnen zich aanmelden via het mail adres: a05@veron.nl Na de inmeld-ronde, kan iedereen die zich heeft aangemeld bij toerbeurt zijn zegje doen. De ronde leider zal zorgen voor de coördinatie dat alles soepel verloopt.

We hopen jullie allemaal te spreken op de komende inmeld-rond a.s. vrijdag!

73,

Het afdelingsbestuur VERON afdeling Apeldoorn

http://a05.veron.nl/