PACC 2022.

PACC 2022.                                    Call:  PI4APD

 

Na 2 jaar van afwezigheid konden we weer een contest houden in groepsverband. Door alle Corona beperkingen waren we aan huis gekluisterd. In mijn oproep voor operators meldden zich 4 amateurs. Wel wat weinig maar het kon doorgaan. De overige operators gaven aan dat het tijd was voor jong bloed. Dat is ook zo, maar waar zijn die jonge enthousiaste amateurs? Het is mogelijk dat ze nog komen. Geen tijd om over na te denken. Er moest wat geregeld worden. Gezamenlijk is besloten dat dit de laatste keer is in de huidige vorm. De laatste PACC dus. Maar wel met gepast afscheid. Als deelnemers hadden zich gemeld: Jille PA1DV, Hans PA0WYS, Jeroen PD1JSH. We waren dus met 4 man. Dus geen 6 tafels maar slechts 2, We hielden het dus simpel. 1 dipool voor 20 en 1 voor 40 meter. Die waren zo omhoog gehesen door Jille en mij. Als sets heb ik meegenomen de Icom 7700 en een (tijdelijke) FT920. Jeroen en Jille gingen met 20m aan de slag (SSB) en Hans (pa0wys) en Hans (pa7hph) met 40m CW en SSB. De condities waren wisselend. 20 meter bleef wat achter maar 40m ging erg goed. We deden rustig aan. Op tijd even pauze en uitgebreid broodje en koffie drinken. Om toch een feestelijk tintje aan deze laatste keer te geven heb ik de voormalige operators uitgenodigd voor een gezamenlijk diner op de contest locatie. Om 18:00 uur kwamen Henk PA0HFT, Ben PA0I, Leo PA0LMD en Gert PA5TS binnen en was de club weer compleet. Ondertussen hadden Jille en ik de Chinees geregeld en konden we aan tafel. Henk had speciaal voor deze laatste keer een bier gebrouwen met een speciaal etiket ( zie de foto’s ) iedereen kreeg 2 flesjes mee naar huis. Na de maaltijd heb ik de sponsors bedankt voor de jaarlijkse bijdrage. Totaal zijn er 405 qso’s gemaakt op beide banden. Voornamelijk Europa maar er waren ook wel DX stations bij. Zondagmorgen nog een paar uur bezig geweest met het maken van verbindingen en om 12:00 UTC was het afgelopen. Gezamenlijk alle antennes weer laten zakken en opgeruimd. Nog even een broodje en de auto weer vol geladen en huiswaarts gegaan. Toch blijft het vreemd, Kom je in je garage en zie daar alle spullen liggen zoals 600 m coax, bandfilters, antennes, waaronder 3 moxons, rotor, baluns en verbinding  materiaal. Wie neemt het over denk je dan. Hopelijk meldt zich iemand. Betekend ook dat dit de laatste rapportage is van 20 jaar schrijven en bijhouden van de site pa7hph.nl. Iedereen bedankt voor de jarenlange inzet voor de PACC  in welke vorm dan ook.

73 Hans PA7HPH.

Verslag van de huishoudelijke vergadering 2022

Verslag van de H.H. vergadering op vrijdag 21 Januari 2022.

Alle leden hadden via de mail een uitnodiging gehad om middels MEET mee te doen aan deze vergadering alsmede voor het doen van een aanmelding voor een bestuursfunctie en voor zitting in de kascontrole commissie. Ook de agenda voor die avond kon men downloaden .
Onze voorzitter Jim PA2JIM opent de vergadering om precies acht uur er hadden zich achttien leden aangemeld Guido PE1MHY controleerde of ze lid waren en noteerde de namen van de deelnemers.
Na een ieder welkom te hebben geheten en even stil te staan bij de covid maatregelen neemt Jim de agenda door alsmede de mededelingen .
Leo PA0LMD doet verslag van de repeater commissie en staat stil bij de toegenomen kosten van het AT voor de vergunningen . Ook de machtiging voor de komende jaren is weer verleend .
Het verslag van het QSL bureau, weer keurig verzorgd door Adriaan PE2K, werd doorgenomen dit maal door Gert PA5TS vanwege het feit dat Adriaan zich tijdens de vergadering nog afmeldde.
Ingekomen stukken waren er niet dus dit was snel afgehandeld.
Het jaarverslag door de secretaris. Gert PA5TS werd in een verkorte versie doorgenomen, het uitgebreide verslag gaat na deze vergadering naar het hoofdbestuur.
Het jaarverslag van onze penningmeester Leo PA0LMD werd eveneens doorgenomen waarbij Leo nog even stilstond bij het feit dat door de covid er geen huur is betaald en er geen bijzondere uitgaven waren afgelopen jaar waardoor het saldo is toegenomen maar dat dit niet de bedoeling is van een goed functionerende vereniging .
De kascommissie bestaande uit Ben PA0I en Henk PA0HFT deed verslag bij monde van Ben en deelden mee dat er geen onregelmatig heden waren geconstateerd en gaven het bestuur van de afdeling Apeldoorn een decharge en bedanken de penningmeester voor zijn inzet.
Voor de nieuwe kascommissie had zich al een kandidaat aangemeld (Henk PA0HFT is zittend lid ) t.w. ED Sanders PC1E
De begroting voor het komende jaar werd door de Penningmeester behandeld maar door alle maatregelen en prijsverhogingen van vergunningen en verzekeringen zal daar nog wel wat in wijzigen.
Bij de bestuursverkiezingen was alleen Leo reglementair aftredend en herkiesbaar . Er hadden zich geen kandidaten aangemeld voor een bestuursfunctie dus blijft het bestuur zoals het de afgelopen jaren is geweest.
De voorstellen voor de VERON verenigingsraad zijn onder aandacht gebracht door Jim welke de komende tijd behandelt zullen worden en Jim vraagt voorstellen in te dienen voor zover die er zijn.
Bij de rondvraag werden er wat dingen gevraagd welke niet pasten op deze vergadering maar werden door onze voorzitter keurig afgehandeld .
Rond de klok van 21.00 uur werd vergadering gesloten waarna een ieder zich uitmelde.
PA5TS.