Bijeenkomst op 15 maart 2019

Deze avond stond in het teken van de VR voorstellen.

Met 23 man was dit een goed gevulde avond vol van voor en tegen stemmen. Goed bijgehouden door onze secretaris Gert PA5TS. De 10 voorstellen werden in een rap tempo genomen. Er was nog tijd om de (rest) spullen te verkopen van Henk PA5VK (sk) Ook dat ging vlot van de hand. Hierna werd door Guido de voortgang besproken van ons gezamenlijk bouwproject. Er waren 19 aanmeldingen voor het project. Het bestuur was zeer tevreden over dit grote aantal. Hierna werd de inschrijving gesloten zodat de volgende stappen genomen kunnen worden. Er werd nog een uurtje nagepraat over deze avond en om 10:30 ging een ieder weer huiswaarts.

Hans PA7HPH