Voortgang bouwproject ubitx. 20-12-2019

 

20 man waren er vanavond aanwezig. Slechts enkele amateurs hadden hun ubtx meegenomen voor software matige handelingen of andere adviezen.

Een zwakheid van het bouwproject is de kwaliteit van de 12V relais. Ikzelf had ik een defect O/Z relais waardoor de eindtorren soms heel heet werden. Ook de modulatie compressie zou beter kunnen. Gelukkig was Leo en Guido er voor deze uitdagingen. Na wat metingen bleek inderdaad dat de modulatie op 40 m beter kan. Ook moest er een relais vervangen worden.  Guido had wat moeite met de software maar uiteindelijk is het gelukt om een goede connectie te maken met de arduino.  Om 22:30 ging een ieder weer huiswaarts.

Hans PA7HPH

 

Ubitx nieuws!!

Beste uBitx bouwers,

Op de verenigingsavond a.s vrijdag zullen de Arduino / AGC printjes en de frontpanelen uitgereikt worden.
Ook spullen voor bouwers die er de vorige keer niet waren zijn dan weer aanwezig.
Hierbij enkele documenten over het Arduino / AGC printje.
Lees dit goed !
1. Bouwtips voor Arduino extension print.  Klik HIER
2. Lay out scan. KLIK HIER
3. Schema KLIK HIER
Om schade te voorkomen is het echt noodzakelijk om de uitgangsspanning van de DC/DC te controleren en ,indien nodig, af te regelen voordat overige componenten op de print worden geplaatst.

 

73’s

Leo Duursma   PA0LMD

Verslag meetavond 18 oktober 2019

Op vrijdag 18 oktober was er weer de jaarlijkse meetavond hetgeen door Leo (PA0LMD) en Guido (PE1MHY) verzorgd is.

Guido heeft de laatste stand van zaken gegeven m.b.t. het uBitx bouwproject.

Dit omvat het uitreiken van onderdelen zoals de AGC in combinatie met de arduine-nano. Ook werden er kastjes uitgedeeld voor de ubitx. Een ieder kan nu aan de slag met het in elkaar knutselen van de ubitx.

Leo had al genoeg aanbod voor de meettafel. Mijn (PA7HPH) ubitx vertoonde te veel modulatie dat voor de ontvanger niet lekker klonk. Er ontstond te veel splatter op het signaal.  Dit kwam door een modificatie in het audioversterkertje. Ook de voeding gaf een ratel. Inmiddels zijn beide problemen opgelost. Maar de modulatieopbrengst blijft nog een aandachtspunt. Diverse andere meetprojecten zijn de tafel gepasseerd. Ongeveer 25 man waren aanwezig deze avond wat ook veel gezelligheid met zich mee bracht. Door Henk PC7E zijn er wat foto’s gemaakt. Zie hieronder!

Volgende maand de verkoping!!!!!   (15 november )

 

 

Het afdelingsbestuur VERON afdeling Apeldoorn

http://a05.veron.nl/

Cavente 2019

Datum: 28 en 29 augustus 2019. Locatie: Irene veld in Vaassen. Weer: 34 graden en veel zon.

 

Warm was het zeker de 37e Cavente jeugdweek. Maar de lol was er niet minder om. 2 dagen stonden wij weer met de “radiotent” op het Ireneveld. Met hulp van Leo PA0LMD, Hans PA0WYS, Jille PA1DV en Ben PA0I zijn we 2 dagen in de weer geweest om de kinderen te vermaken met als doel in contact te komen met de (radio) techniek. We hadden deze keer 2 ATV projecten, een seintafel, een HF tafel en Dr Bibber.

Als call hadden we PF37CAVENTE  aangevraagd. De antenne, een GPA-30, in de  steiger gemonteerd. Stond mooi 13 meter hoog! Dit in verband net de wifi storing die we vorig jaar hadden. Dit bleek een goede keuze te zijn. 40 verbindingen zijn er gemaakt. De kinderen konden dan met hun naam een PSK verbinding opzetten.

Hans PA0WYS nam de seintafel weer in gebruik en ik zag dat er vele kinderen met een diploma naar huis gingen. Dr.Bibber (170 groot en voorzien van een raspberry) was zeer in trek. Leo en Ben zorgde er voor dat een ieder aan de beurt kwam. Wat ook goed liep was het ATV gebeuren. Ik had twee ATV zenders gekocht bij Ali die werken op 5.8 GHz. Op zich werkte dat goed. 1 zender ging ter ziele aan het eind van de eerste dag omdat er een kortsluiting ontstond in de camera kabel. Maar gelukkig bleef de tweede goed gaan. Tot de laatste minuten is die continu in gebruik geweest. Als audio had ik 2 condors die op 2 meter voor onderlinge verbinding zorgden met een porto in de rugzak.

De 2e dag was iedereen er weer en na de koffie was het snel druk in de tent. Alles verliep vlekkeloos en zonder problemen. Gelukkig was het 10 graden minder warm en dat werkte toch iets prettiger. Vele ijsjes gingen er doorheen. Ook de broodjes saté gingen erin als koek. We werden goed verzorgd door het Cavente team. Wicher kwam ook nog even in de tent en nam het HF gedeelte over van Jille. Helaas kon Gert PA5TS niet komen vanwege gezondheidsproblemen. Mogelijk volgend jaar weer wel! Rest mij een ieder te bedanken voor zijn inzet en hopelijk tot volgend jaar!

73 Hans PA7HPH

Info algemeen.

Op 19 april heeft Henk, PE1PJM ons bijgepraat op werking van hoge frequenties. Er waren ongeveer 25 man om deze lezing bij te wonen. Hierna was er nog ruimte voor onderling qso!

 

 

Info van het DQB via Adriaan PE2K.

Al vele amateurs hebben bij hun kaarten de laatste richtlijnen meegekregen voor aanleveren QSL kaarten. Ook is er een document aanwezig met een lijst van landen die GEEN qsl dienst hebben!

U kunt het vinden bij “QSL-Service“.

 

Bijeenkomst op 15 maart 2019

Deze avond stond in het teken van de VR voorstellen.

Met 23 man was dit een goed gevulde avond vol van voor en tegen stemmen. Goed bijgehouden door onze secretaris Gert PA5TS. De 10 voorstellen werden in een rap tempo genomen. Er was nog tijd om de (rest) spullen te verkopen van Henk PA5VK (sk) Ook dat ging vlot van de hand. Hierna werd door Guido de voortgang besproken van ons gezamenlijk bouwproject. Er waren 19 aanmeldingen voor het project. Het bestuur was zeer tevreden over dit grote aantal. Hierna werd de inschrijving gesloten zodat de volgende stappen genomen kunnen worden. Er werd nog een uurtje nagepraat over deze avond en om 10:30 ging een ieder weer huiswaarts.

Hans PA7HPH

Lezing SDR-RTL-Dongle door Jim PA2JIM

De lezing van Jim PA2JIM werd door 28 leden beluisterd. Jim vertelde over zijn passie van het decoderen van digitale signalen. Speciaal de RTL dongle werd uitgebreid uit de doeken gedaan wat betreft de werking en de prestaties. Ook zijn speciale passie van luchtvaart frequenties kwam uitgebreid aan bod. Er zijn de afgelopen jaren veel van dit soort apparatuur (sticks) op de markt gekomen variërend van €7,- tot €500,-  Maar voor de eenvoudige beginner is er veel te koop voor weinig geld. Met verschillende soorten (SDR) software voor de pc kan je een hoop lol hebben. Gemakkelijk is er af te stemmen op uw gewenste frequentie. Na de lezing werd er nog gedemonstreerd hoe het een en ander functioneerde. Kortom een leervolle lezing waarvan een ieder zijn eigen voordeel uit kon halen.

1e bijeenkomst januari 2019

Vrijdag 18 januari was de 1e bijeenkomst van het nieuwe jaar. 24 mensen ondertekenden de presentielijst. Jim, Pa2JIM, opende de vergadering en gaf informatie over het verloop van de avond. En zoals ieder jaar begon het bestuur verantwoording af te leggen naar de leden toe met een agenda van 15 punten. Zo kregen we een verslag te horen van Leo als voorzitter van de repeatercommissie. De repeater functioneert prima tot een keer de spanning weg viel wat tot gevolg had dat de UPS actief werd. Door nog onbekend probleem schakelde de UPS niet uit bij een bepaalde spanningswaarde. De UPS staat nu op de testbank voor nader onderzoek.

Adriaan PE2K gaf zijn jaarlijkse verslag aan het bestuur met de mededeling over een terug lopende inkomende qsl kaarten. Ook werd de winnaar bekend gemaakt van de Veron competitie. Adriaan was weer 1e geworden en ontving daarvoor een applaus.

Het jaarverslag door Gert PA5TS gaf het wel en wee weer van onze afdeling. Dieptepunt was wel het overlijden van het bestuurslid Henk PA5VK. De samenstelling van het bestuur blijft voorlopig zoals het nu is.

Leo PA0LMD, gaf verslag van de financiële gedeelte van onze afdeling, De kosten en baten werden besproken en gaf een gezonde situatie weer.

De kas controle commissie heeft geen onregelmatigheden geconstateerd en gaf het bestuur decharge.

Leo was het enige bestuurslid  wat aftredend en herkiesbaar was en aangezien het stil bleef in de zaal mocht Leo weer een jaar er tegen aan.

Jim sloot het officiële gedeelte af en nodigde allen uit een drankje te nemen op het nieuwe jaar. Hier werd gretig gebruik van gemaakt. Hierna was er nog onderlinge qso en om 23:00 uur ging een ieder weer huiswaarts.

Hans PA7HPH