Lezing van Jacob PE2CJ

Vrijdag 21 december 2018.

De lezing van Jacob was zeer interessant. Zijn lezing ging over EMC. Elektromagnetische compatibiliteit is iets wat ons allemaal raakt. Je ziet het niet, hoort het niet maar is er wel! Overal waar stroom door gaat wordt er een magnetisch veld opgewekt. Dit veld kan zichzelf of een ander circuit beïnvloeden en als storing toe voegen aan zijn eigen omgeving. Hierbij ontstaat ook interferentie. Jacob toonde dat aan met diverse voorbeelden. Uiteraard kwamen ook de maatregelen aan bod om dat te verminderen. Immuniteit kwam ruim aan de orde. 19 mensen waren aanwezig deze avond. Hierna was het nog een gezellig samenzijn van de avond. Jim bedankte Jacob voor zijn betoog en wenste iedereen een goed uiteinde en een goede start voor 2019 zonder (minder) EMC.

 

 

PI4APD in storing

Zoals de meeste misschien bemerkt hebben is PI4apd  buiten gebruik geweest.

Gister (maandag 17-12-2018) is de repeatercommissie  bij de apparatuur geweest en geconstateerd dat de UPS defect was. Hij is ter plekke meegenomen voor nader onderzoek en de repeater weer in bedrijf gesteld. Betekend weer een klusje voor Gert PA5TS.

 

In Memoriam

Op 5 December 2018 is overleden ons afdelings- en bestuurslid

Henk Derks PA5VK

Henk mocht slechts 51 jaar worden, een veel te jonge leeftijd dus. Hij heeft veel voor de afdeling betekend: zo was hij ruim negen jaar lid van het bestuur, organiseerde hij de jaarlijkse bbq avonden, deed hij onder de afdelings vlag mee aan de Jota evenals de Elfsteden contest en de PACC contest. Ook het jaarlijkse kinderdorp Cavente kon op zijn medewerking rekenen. Daar was hij meestal met zijn zoon Jasper aanwezig om de kinderen met veel geduld uit te leggen wat radioamateurs zoal doen. Naast dit alles was Henk bij de (vrijwillige)brandweer waar hij jaren lang postcommandant is geweest en de laatste jaren bij de afdeling logistiek. Daar zijn wij als afdeling een avond op bezoek zijn geweest om alle in en outs van de brandweer te horen hetgeen door Henk op zijn bekende manier werd gebracht en waarbij de humor niet ontbrak. Naast dit alles had Henk ook nog een drukke baan maar hij kon altijd rekenen op het thuisfront.

Henk werd vorig jaar op de radio beurs in Rosmalen ziek en ging hierdoor maar eens naar de huisarts waarna bleek dat er meer aan de hand was dan een griepje , het werd een jaar van vallen en opstaan en hoe optimistisch als Henk ook was zagen wij het toch wel steeds minder worden, hetgeen vooral de laatste weken dusdanig snel ging dat de meesten van ons geen afscheid meer van Henk hebben kunnen nemen. Wij houden echter heel goede herinneringen aan hem en zullen zijn whatsapp berichtjes en vrolijke anekdotes missen evenals de talrijke moppen na een vergadering , wij hebben een goed en vooral fijn mens verloren.

Wij wensen zijn vrouw Irene en zoon Jasper en alle naasten veel sterkte toe met dit verlies.

Namens de leden en het bestuur van de afdeling Apeldoorn A-05

Secretaris G.J.Uijttenboogaart PA5TS

Henk Derks – PA5VK SK (Silent Key)

Verdriet is er, maar met dankbaarheid dat verder lijden hem bespaard is gebleven,

laten wij u weten dat wij afscheid hebben moeten nemen van

Henk Derks