Lezing van Jacob PE2CJ

Vrijdag 21 december 2018.

De lezing van Jacob was zeer interessant. Zijn lezing ging over EMC. Elektromagnetische compatibiliteit is iets wat ons allemaal raakt. Je ziet het niet, hoort het niet maar is er wel! Overal waar stroom door gaat wordt er een magnetisch veld opgewekt. Dit veld kan zichzelf of een ander circuit beïnvloeden en als storing toe voegen aan zijn eigen omgeving. Hierbij ontstaat ook interferentie. Jacob toonde dat aan met diverse voorbeelden. Uiteraard kwamen ook de maatregelen aan bod om dat te verminderen. Immuniteit kwam ruim aan de orde. 19 mensen waren aanwezig deze avond. Hierna was het nog een gezellig samenzijn van de avond. Jim bedankte Jacob voor zijn betoog en wenste iedereen een goed uiteinde en een goede start voor 2019 zonder (minder) EMC.