PC19HOPE

Na het succes van PC19STAYSAFE met bijna 3000 qso’s is vanaf 14 januari PC19HOPE actief. Het virus is nog steeds zeer actief . Op het moment van schrijven is Nederland weer in en lock-down situatie terecht gekomen. Ook in  omringende landen is de situatie zeer zorgelijk.  Vooral in Engeland loopt de situatie uit de hand. Het zorg personeel kan de toestroom van patiënten niet meer aan! Om enige steun en empathie te tonen is deze call in het leven geroepen. De amateurs kunnen hun verhaal weer kwijt in het gastenboek van PC19HOPE. Mogelijk geeft het een kleine verlichting onder de vele amateurs die thuis in quarantaine zitten. Alle “comments” worden weer verzameld en later gebundeld  in een boekwerkje.

Start: 14 januari en eindigt op 10 maart 2021.

Mode: PSK/ CW/SSB/ FT8.  Alle banden.

73, Hans PA7HPH/PC19HOPE