Harde Lockdown!!

Het nieuws van afgelopen maandagavond is duidelijk: Nederland zit in een harde lockdown!

Voor ons als afdeling betekent dat wij gewoon verder gaan met de (tijdelijke) inmeld-ronde op PI3APD (145.725 Mhz). Een ieder is welkom en kan zich dan inmelden bij de rondeleider van ons clubstation PI4APD. Dit als vervanger van de reguliere afdelingsavond. Heeft u iets te melden of wilt u gewoon meeluisteren, alles kan. We stellen het op prijs als u zich even meldt voor de presentielijst bij de rondeleider van PI4APD. De ronde begint om 20 uur en zal dan plaats vinden op iedere derde vrijdag van de maand. De luisteramateurs kunnen zich aanmelden via het mail adres: a05@veron.nl Na de inmeld-ronde, kan iedereen die zich heeft aangemeld bij toerbeurt zijn zegje doen. De rondeleider zal zorgen voor de coördinatie dat alles soepel verloopt.

In januari staat onze huishoudelijke vergadering gepland. Tijdens deze vergadering zal het afdelingsbestuur een uitleg geven over hoe de afdeling erbij staat. Dit is een besloten vergadering voor alleen de VERON leden. Echter door de onlangs genomen maatregelen kan deze vergadering niet op de reguliere manier plaats vinden. Omdat wij als bestuur jullie dit niet willen onthouden, willen wij graag deze vergadering online plaats laten vinden. Dit zal voor vele een nieuwe vorm zijn. Om hier alvast een beetje aan te wennen willen wij na de inmeld-ronde van vrijdag 18 december a.s. jullie de mogelijkheid geven om verbinding te maken met zo’n online vergaderruimte.

Je hoeft alleen de instructie te volgen welke vermeld staat op deze link:

(link tijdelijk verwijderd)

Vervolgens kan op de knop “nu deelnemen” gedrukt worden. Er hoeft geen account aangemaakt te worden of software te installeren. Deze link is pas na de inmeld-ronde actief! Het verzoek is echter om tijdens deze online meeting “online-ether-discipline” toe te passen. Het gebruik van de microfoon en webcam kan tijdens deze sessie worden uitgeprobeerd. Op deze manier kunnen eventuele hobbels voor de huishoudelijke vergadering van januari verholpen worden.

Als laatste willen wij met jullie nog een ingekomen mail delen. De informatie kan je hier downloaden.

Hoop jullie allemaal te spreken op de komende inmeld-ronde a.s. vrijdag!

“Stay safe!”

73,

Het afdelingsbestuur VERON afdeling Apeldoorn