Info nieuw bouwproject

Tijdens de afgelopen afdelingsbijeenkomst heeft Leo (PA0LMD) meer informatie gegeven over ons nieuwe bouwproject.

Via deze link kan je de laatste informatie daar omtrent vinden.

73,

Het afdelingsbestuur VERON afdeling Apeldoorn

Info bijeenkomsten

Het zal jullie niet ontgaan zijn maar door de aanscherping van maatregelen door de overheid en RIVM aangaande het corona virus, treft dit ook onze activiteiten van de VERON. De genomen (extra) maatregelen gaan dan ook per direct in, wat inhoudt dat alle afdelingsbijeenkomsten tot nader order niet doorgaan. Laten we hopen dat deze maatregelen voldoende zijn om het corona virus in te dammen.

73,

Het afdelingsbestuur VERON afdeling Apeldoorn

PACC 2020-PI4APD

Dramatische score dit jaar. Amper 800 qso’s. Normaal tegen de 2000. Helaas waren er maar weinig “Sunspots” aanwezig wat dus de score verklaard. De SSB fles was dit keer bijna op. Natuurlijk, we hadden immers tijd genoeg om bij te praten en te drinken. Een totaal beeld vind u op mijn website www.pa7hph.nl (tab contest).