PH7øPH

Dit is de call die gebruikt gaat worden door Hans PA7HPH.
Wanneer?  Van af 1 januari tot en met 31 december 2019.
Waarom?  Ik wordt 70 jaar. Dit wordt gedeeld met al mijn radio vrienden.

Ook ben ik dit jaar 40 jaar zendamateur!!

Hoe? Door op verschillende banden uit te komen in de digitale modes. (PSK/RTTY/JT9/FT8.

Wist je dat Gert PA5TS ook 70 wordt en wel op de zelfde datum n.m. 27 maart 2019!

Ook op de repeaters van Apeldoorn zal ik actief zijn. Van iedere verbinding, indien gewenst, wordt er een qsl-kaart uitgeschreven. Ook zal er regelmatig vanuit Texel signalen te horen zijn.

Klik op QRZ.com voor meer info.

 

Dit jaar 70!!!

 

 

 

 

 

 

 

PA7HPH in 1964

 

PACC 2019 (voorbereiding)

De voorbereidingen zijn al in volle gang. De call die gebruikt gaat worden is PI4APD. Datum: 9 en 10 februari 2019.

Locatie: Zichtstede 18  Vaassen. Tijd: 12:00 UTC tot 12:00 uur UTC.

Mocht u mee willen doen in het PACC-team geeft u dan zo spoedig mogelijk op bij PA7HPH.

Wilt u weten wat er allemaal gebeurd tijdens de contest kijk dan even op  www.pa7hph.nl  tab contesten.

Kijk ook even op QRZ PI4APD

Qsl kaart afdeling Apeldoorn

Jaarlijkse verkoping 16 november 2018

Een hele drukte op deze avond. Grote belangstelling voor de vele onderdelen die werden aangeboden. De avond werd bezocht door 39 mensen. Dat leverde, mede door schenkingen,  een goede winst op voor de kas.  Onze vaste afslager Gert, pa5TS wist er wel raad mee. Soms per artikel, soms per doos werd er verhandeld. Wederom weer een geslaagde avond.

Hans, PA7HPH neemt tijdelijk het onderhoud over van deze site.

In overleg met het bestuur, en de vele drukke werkzaamheden van onze voorzitter, neem ik tijdelijk de zorg over van deze site. Dus mocht er iets zijn wat onvolkomenheden bevat laat het dan weten via Gert PA5TS.